الجهاز العصبي PDF طباعة إرسال إلى صديق

Pod uticajem bolesti, stresa, hemikalija i drugih faktora, dolazi do "trošenja" nervnog sistema. Veliki broj teških bolesti prouzrokovano je nepravilnostima nervnog sistema. Zadatak postavljen pred ruske akademike ranih 60-tih godina bio je pronalaženje adaptogena koji može da pomogne u restituciji i oporavku oštećenog nervnog sistema. Prve radove o primjeni matične mliječi u kompleksnom liječenju oboljenja nervnog sistema karakterističnih za starost objavili su Vitek i Janči još 1968. godine. Radi se o najčešćim poremećajima u snadbijevanju mozga krvlju bez žarišnih oštećenja, difuznoj arteriosklerozi mozga sa malim žarištima, Parkinsovom sindromu, asteničnim neurozama, neurozama sa povećanom emocionalnošću kao i hroničnim gerijatrijskim sindromima bez žarišta. Od ukupno 113 pacijenata, do poboljšanja pod dejstvom matične mliječi došlo je kod 71%, a kod 13% i do potpunog nestanka simptona. Istraživanje čiji rezultati potvrđuju dejstvo matične mliječi na oporavak nervnih ćelija je objavljeno u Jugoslaviji na I simpozijumu iz oblasti veterinarske nauke i prakse, pod nazivom "Uticaj mleča na morfogenezu neurona kore mozga pacova različite starosti". (Dragan Panić: Matični mleč - Beograd, 2000.)