Sport Štampanje

Anabolitičko i energizirajuće dejstvo matične mliječi vidi se ne samo kod bolesnih već i kod zdravih ljudi i sportista kod kojih se postiže povećanje radne sposobnosti i izdržljivosti. Ovo dokazuju radovi Lupačeva (1963, 1976), Nikulina, Ivaškjavicene sa koautorima (1989) i drugih. Analizom mehanizma povećanja rezistetnosti pri fizičkom opterećenju, Nedeljka i Golovkin (1990) su kod životinja konstatovali povećanje parcijalnog pritiska kiseonika u arterijskoj krvi za 22%, povećanje korištenja kiseonika u tkivima za 6% i rast sadržaja mliječne kiseline. Iz ovih parametara zaključuje se da je riječ o forsiranju anaerobnih procesa i podizanju energije u organizmu. Također, eksperimentalno je dokazana sposobnost matične mliječi da pojačava tkivno disanje i oksidativnu fosforilizaciju (Nikulin, Jakuševa, 1989). Očigledno je da matična mliječ stimulativno djeluje na aerobnu i anaerobnu energetski razmjenu. (Dragan Panić: Matični mleč - Beograd, 2000.)