Šećerna bolest Štampanje

Oštećenje pankreasa, pogotovu ß-Langerhansovih ostrvaca, dovodi do jedne od najrasprostranjenijih bolesti današnjice, šećerne bolesti. Ukoliko mliječ može da regeneriše ćelije pankreasa, doći će do pada nivoa šećera u krvi. Pacijentima su davane doze 30 - 50 mg liofilizovane matične mliječi u toku 6 - 8 sedmica. Postignuti su izuzetni rezultati s obzirom da su svi pacijenti pozitivno reagovali na ovu vrstu terapije. Kod nekih je došlo do manjih poboljšanja, a kod ostalih efekti su bili veoma izraženi. Ovakvi rezultati istraživanja djelovali su toliko nevjerovatno da podaci dugo nisu bili ni objavljeni zbog nedostatka saznanja o tome šta u mliječi izaziva tako značajne efekte kod liječenja ove teške bolesti. Rezultate ovih istraživanja, savremena nauka može samo da potvrdi. Analizirajući finu strukturu bjelančevina matične mliječi, savremenim metodama, dokazana je i izolovana supstanca koja izaziva ovaj efekat. To je peptid sličan insulinu. Efekat koji izaziva ovaj peptid u potpunosti je sličan životinjskim insulinima. Osim primarnog insulinskog dejstva - snižavanja nivoa šećera u krvi, ova supstanca značajna je još zbog nečeg. Naime, dijabetes ima uticaj i na povišenje arterijskog pritiska. Dijabetičari uvijek uzimaju i neki antihipertenziv. Ova prirodna supstanca, kao svoje sekundarno dejstvo, reguliše arterijski pritisak. (Dragan Panić: Matični mleč - Beograd, 2000.)