Antibakterijsko djelovanje Štampanje

Naučnici mnogih zemalja kako Zapada tako i Istoka, ustanovili su da matična mliječ pokazuje bakteriostatske (zaustavlja razvoj bakterije) i baktericidne (ubija bakterije) osobine. Poznato je da sve bakterijske vrste imaju sposobnost rasta i razmnožavanja na vlažnoj, odgovarajuće pH vrijednosti, podlozi koja sadrži hranjive materije u određenim temperaturnim uslovima. Svježa matična mliječ je kisele reakcije (pH 3,6) tako da  stvara nepogodan milje za rast i razvoj bakterija.

Prva zapažanja na temu antibakterijskog djelovanja matične mliječi, još prije početka ere antibiotika, 1939. godine,  saopštili su Mc Cleskey i Melamphy, koji su iznijeli da matična mliječ ima baktericidno dejstvo na neke bakterije: stafilokoke, crijevne bakterije i bakterije uzročnici paratifusa. Tada je bilo nemoguće odrediti koje su to tačno supstansce u mliječi koje djeluju antibakterijski.  Ubrzo nakon toga, krajem 40-tih Fleming otkriva čudesnu supstanscu – antibiotik, kada počinje era antibiotika kada se smatralo da je infekciji došao kraj. Na žalost, situacija se razvijala u lošem smijeru, veoma širokom i neracionalnom upotrebom antibiotika, bakterije su „nadmudrile“ ljude i počele razvijati rezistenciju na antibiotike, što i danas predstavlja jedan od vodećih problema jer su se pojavili sojevi bakterija koju su multirezistentni (kao što je MRSA-multi rezistentni Staphilococcus aureus) što znači da su stvorili rezistenciju na skoro sve antibiotike i svakim danom su sve više rezistentni. Ovo je navelo mnoge da tragaju za drugim,novim supstancama koje će djelovati antibakterijski.

U potrazi za novim lijekom koji bi omogućio borbu sa rezistentnim bakterijama, ispituju se sve poznate supstance, provjeravaju se svi postojeći resursi i opet se vraća pčelinjim proizvodima, a među njima i matičnoj mliječi kao supstanci koja je bogata bjelančevinama. Novija istraživanja pokazuju da buduće bakteriostatske supstance treba tražiti u džinovskim i nedovoljno ispitanim molekulima bjelančevina. Ispitivanja su urodila plodom, danas je poznato da se u matičnoj mliječi nalazi moćan antibakterijski protein nazvan rojazalin (Fujiwara S. i saradnici 1990.), što predstavlja još jedan dokaz koliko se novih i neispitanih supstanci nalazi u matičnoj mliječi. Sama činjenica da se matična mliječ ne kvari ma koliko dugo stajala, ide u prilog njenom antibakterijskom djelovanju.   

Sprovedeno je niz studija i raznih istraživanja koja su pokazala da matična mliječ djeluje antibakterijski. Posebno nas veseli da se u jednoj studiji pokazalo (Abd – Alla M. i sar. 1995.) da matična mliječ djeluje 100% baktericidno na Staphilococcus aureus, bakteriju koja svakim danom postaje sve više rezistentna na antibiotike.