Iskustva naših kupaca koji su koristili matičnu mliječ PDF Štampanje E-mail

Upotreba matične mliječi prema našim preporukama dosada je dala brojne rezultate. U ovom dijelu nabrojat ćemo najuspješnije tretmane za koje imamo potvrdu od kupaca da im je matična mliječ pomogla.

Jačanje imuniteta

Osobe koje su uzimale matičnu mliječ potvrdile su nam da je matična mliječ uticala na jačanje imuniteta. Osobe koje su bile vrlo često prehlađene pohvalile su se da je ukupan broj prehlada u toku godine znatno smanjen, što smatraju da je rezultat djelovanja matične mliječi.

Poboljšanje krvne slike

Imali smo jedan interesantan slučaj. Osoba koja je obavila prvi tretman hemoterapije kontaktirala nas je i počela koristiti matičnu mliječ. Prilikom obavezne kontrole krvne slike prije drugog tretmana hemoterapije doktori nisu mogli da vjeruju da je krvna slika kod osobe bolja od one koja je bila prije prvog tretmana.

Pored ovog slučaja pratili smo i osobu koja je obolila od hepatitisa C i koja je primala redovnu terapiju. U toku redovne terapije konstatovan je pad krvne slike, čime je moglo doći do obustave terapije. Korištenjem matične mliječi krvna slika nije dalje padala, nego je zabilježen lagani porast, a redovna terapija se nije prekidala i završena je do kraja.

Osobe koje imaju nizak nivo željeza u organizmu, nakon korištenja matične mliječi potvrdile su nam da je nivo željeza znatno povećan, a također i da je nakon prestanka korištenja matične mliječi nivo žejeza ponovo počeo opadati.

Menstrualni ciklus

Osobe kod kojih je duže vrijeme primjećeno izostajanje menstrualnog ciklusa, ubrzo nakon uzimanja matične mliječi regulisao bi se njihov menstrualni ciklus. Matična mliječ je također uticala kod nekih osoba da se smanji trajanje odljeva krvi u toku menstrualnog ciklusa, tj. došlo bi do smanjenja trajanja ciklusa.

Plodnost

Ovo je jedna od stvari za koju vjerujemo da je matična mliječ najbolji lijek. Kada nam se prvi put javila jedna osoba i rekla da je zartudnila nakon 20 godina braka, bili smo presretni! Posebno smo sretni jer se taj trend nastavlja, tako nas svake godine obraduju vijesti o novim bebama. Na žalost nemamo informacije o tome koliko naših kupaca uzima matičnu mliječ radi problema sa plodnošću, tako da ne možemo govoriti o procentualnom uspjehu.

Alergija na polen

Osobe koje su imale velikih problema sa sezonskim alergijama na polen konzumirale su matičnu mliječ, što je rezultiralo vidno blažim simptomima tokom sezone.

Smirenost

Osobe koje se bave intelektualnim radom i koje rade u dosta dinamičnom i stresnom okruženju konstatovale su da matična mliječ utiče smirujuće na njih.