Šta je med PDF Štampanje E-mail

Med je slatka tvar koju pčele izrađuju tako što sakupljaju sokove nektara ili i druge slatke sokove koji se nađu na živim dijelovima biljki, obogate je tvarima svoga tijela , u tijelu je prerade, spreme u saće i konzerviraju (poklope saće) nakon što dozri.

Osnovna sirovina od koje pčele proizvode med je nektar. Pčele radilice stare oko 20 dana počinju izlaziti iz košnice i sakupljati nektar. Ukoliko nema dovoljno pčela da sakupljaju nektar u odnosu na količinu koju luče biljke, za vrijeme dobrih pašnih prilika, onda pčele i ranije počinju izlaziti iz košnice.

Za vrijeme dobrih pašnih uslova pčele lete oko 1,5 do 2 kilometra od košnice u potrazi za nektarom, a u lošijim pašnim uvjetima 3 do 4 kilometra pa i više.

Pčele sišu nektar pomoću rilica i prenose ga u košnicu u svom mednom mjehuru. U pun medni mjehur stane oko 50 mm3 nektara. Za jedan kilogram nektara potrebno je oko 15.000 punih medih mjehura, ali da bi se dobio jedan kilogram meda potrebno je tri kilograma nektara. Međutim, rijetko kada je medni mjehur posve pun, a i tokom leta pčela potroši dio nektara koji nosi, tako je za jedan kilogram meda potrebno između 100.000 i 150.000 letova. Radi sakupljanja nektara pojedina pčela izlijeće prosječno 10 puta na dan, a svaki let traje prosječno oko pola sata.

Pčele u povoljnim prilikama proizvedu više meda u odnosu na količinu koja im je potrebna za prehranu i vrijeme zimovanja. Višak meda pčelari uzimaju, što je cilj praktičnog pčelarstva.

Višak meda u prosječnim pašnim prilikama koje pčele proizvedu kod stacionarnih društava je oko 10 do 20 kilograma po košnici u toku jedne sezone. Med koji proizvode pčele u stacionarnim društvima, tj. društvima koja su smještena na jednom mjestu, je vrhunskog kvaliteta. Pčele tokom čitave sezone sakupljaju nektar sa različitih vrsta biljaka i takav med je proizveden od više vrsta nektara te ima veću ljekovitu vrijednost.

Prinos viška meda se može povećati na 50 do 100 kilograma po košnici ukoliko se pčele sele sa jedne paše na drugu tokom sezone. Med proizveden na ovaj način je jednosortan, što znači da je nastao od nektara jedne biljne vrste.