Sastav propolisa PDF Štampanje E-mail

Propolis sadrži više od 55% biljnih smola, 10% eteričnih ulja, 5% polena, a ostalih 30% čine balzam, enzimi, vosak i drugi sastojci.

Propolis sadrži veliku količinu mineralnih materija: mangan, cink, barijum, titanijum, bakar, kalaj, nikl, kobalt, vandalijum, hrom, kalcijum, fosfor, kalijum, sumpor, natrij, željezo, magnezij, molibden, aluminijum, kremnijum, selen, fluor, živu i antimon.

Vitamini koji su zastupljeni u propolisu su: B1, B2, B6, A, C, E, RR, nikotinska, pantotenska kaselina i dr. Osim toga, propolis je bogat karotinom - provitaminom A.

U propolisu je identifikovano 50 materija koje aktiviraju biološke centre organizma. Npr. cink, mangan i bakar aktiviraju proces rasta, razvoja i razmnožavanja, učestvuju u procesu stvaranja krvi (zajedno sa kobaltom), regulišu proces razmjene materija, pozitivno utičnu na funkciju spolnih žlijezda. Osim toga, cink produžava dejstvo hormona pankreasa - insulina koji izoštrava vid.

Azotne materije u propolisu su bjelančevine, amidi, amini i aminokiseline. Opća količina azota je oko 0,7%. U njegovom sastavu su i aminokiseline kao što su asparaginska, glutaminska, triptofan, fenilalanin, leucin, cistin, metionin, valin, serin, histidin, arginin, prolin, tirozin, treonin, alanin i lizin.

Iako su iz propolisa izdvojene mnoge komponente, još je veliki broj ostao nepoznat. Većinom su izdvojeni oni sastojci koji su rastvorljivi u vodi ili organskim rastvaračima.