Uvjeti i odredbe PDF Štampanje E-mail

Uvjeti i odredbe


Član 1. Uvod

Prilikom korištenja web sajta www.mmm.ba (u daljem tekstu web sajt) primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja. Web sajt zadržava pravo promjene Pravila i uvjeta korištenja u slučaju da za to postoji valjan razlog. Sve promjene će biti objavljene i naglašene na početnoj stranici najmanje mjesec dana od dana promjene. Promjene nastupaju na snagu trenutkom objave i odnose se na buduća dešavanja.

Član 2. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju web sajta, ukoliko želite da izvršite narudžbu ili se registrujete na e-mail listu za novosti, dužni ste se koristiti tačnim vlastitim podacima. Web sajt i osoblje će učiniti sve da zaštiti Vaše podatke i neće ih ni u kom slučaju zloupotrijebiti ili ustupiti trećim licima. Podaci koji se pohrane će isključivo služiti u svrhu komunikacije između vlasnika web sajta i kupca, tj. vlasnika podataka.

Član 3. Zaštita autorskih prava

Podaci koji se nalaze na web sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Svi materijali koji se nalaze na web sajtu, ukoliko nisu napisani od strane autora web sajta, su citirani uz navode autora i medija odakle potiču.

Član 4. Proizvodi

Proizvodi koji su ponuđeni na web sajtu su vlastiti proizvod vlasnika web sajta. Nastali su kao proizvod medonosne pčele Apis mellifera koji vlasnik web sajta uzgala na svojim pčelinjacima.

Član 5. Garancija

Vlasnik web sajta garantuje da je proizvode sam proizveo i da se ne bavi kupo-prodajom tuđih proizvoda.

Član 6. Odgovornost

Vlasnik web sajta se ograđuje od eventualne štete nastale prekomjernim korištenjem naručenih proizvoda i obavezuje se da će uz svoje proizvode uručiti i štampano uputstvo za upotrebu svojih proizvoda. Osobe alergične na naručene proizvode i one koje imaju sumnju da su alergične trebaju se prethodno konsultovati sa svojim ljekarom. Vlasnik web sajta ne snosi odgovornost za neadekvatno čuvanje proizvoda od strane kupca.

Član 7. Narudžba

Vlasnik web sajta omogućava narudžbu svojih proizvoda tokom cijele godine. Narudžbe koje primimo prije početka proizvodnje smatramo rezervacijom, a isporuka proizvoda će uslijediti tek nakon proizvodnje koja počinje u 5. a završava krajem 7. mjeseca. Vlasnik  se obavezuje da će poštovati redoslijed rezervacija i u skladu s tim izvršiti isporuku. Vlasnik web sajta će Vas kontaktirati prije same isporuke raidi dogovora o terminu isporuke. Nakon objavljivanja vijesti da je rasprodata proizvedena količina posjetioci poovo mogu izvršiti rezervaciju proizvoda za sljedeću sezonu.

Član 8. Način plaćanja

Vlasnik web sajta omogućava plaćanje naručenih proizvoda na sljedeće načine:

 

  1. Plaćanje gotovinom prilikom isporuke. Ovaj metod je primjenjiv za prostore gdje je naznačeno da isporuku vršimo lično.
  2. Plaćanje putem kreditnih kartica prije isporuke. Ovaj metod je primjenjiv za sve kupce, a obavezan je za kupce iz inostranstva. Za plaćanje putem kartice web sajt koristi usluge trećeg lica www.moneybooker.com kao posrednika i pridržava se njegovih uvjeta i odredbi o kojim se i kupac može informisati.
  3. Plaćanje putem www.moneybooker.com servisa Email pay prije isporuke.  Ovaj metod je primjenjiv za sve kupce, koji žele da ga koriste.

Vlasnik web sajta se obavezuje da će plaćene proizvode poslati na odgovarajući način i o tome će posjedovati validnu dokumentaciju. U slučaju da se desi vremenska nepogoda ili sličan faktor više sile i pri tome zaustavi proizvodnju proizvoda, te ih vlasnik web sajta ne bude u mogućnosti isporučiti obavezuje se da će vratiti cjelokupni uplaćeni iznos kupcu odmah nakon saznanja da neće biti u stanju proizvesti naručene proizvode.

Član 9. Način isporuke

Vlasnik web sajta čini sve potrebne mjere da naručeni proizvodi stignu do kupca u najboljem stanju. Kupac se obavezuje da će preuzeti naručene proizvode u terminu koji je dogovoren. Vlasnik web sajta omogućava dva načina isporuke:

  1. Lična isporuka na adresu kupca, za područja koja su navedena na web sajtu
  2. Slanje pošiljke putem servisa brze pošte, širom svijeta gdje je dozvoljen uvoz kupljenih artikala.

Prilikom narudžbe kupac je dužan odabrati način dostave, gdje će mu biti prikazani troškovi slanja ukoliko se radi o slanju robe putem servisa brze pošte. Isporuka koja se šalje putem servisa brze pošte će biti poslata tek nakon izvršenog plaćanja.

Član 9. Sudska nadležnost

Vlasnik web sajta će nastojati da sve eventualne sporove rješava na obostrano zadovoljstvo, a ukoliko se ne budu mogli riješiti za sva pitanja nadležan je sud u Sarajevu.